God byggkonjunktur väntas även nästa år

I år når bostadsbyggandet upp till närmare 50 000 lägenheter. Nästa år förväntas produktionen bli något mindre än så, men byggkonjunkturen räknas ändå som god även 2016, enligt Sveriges Byggindustrier.

Den just nu starka allmänna konjunkturutvecklingen bidrar till en stabil byggkonjunktur under 2016, med ett bostadsbyggande som går för högtryck i flertalet kommuner. Det är nybyggandet av flerbostadshus som driver investeringarna.hammer-1567845