Grattis Kungliga Nationalstadsparken!

Den 19 maj firade Kungliga Nationalstadsparken 25-årig födelsedag! Parken, som är en den första i sitt slag i världen och den enda i Sverige, erbjuder stadsbor och besökare en magisk naturupplevelse med bred biologisk mångfald och ett stort kulturvärde. Området innefattar de kungliga parkerna Djurgården, Haga och Ulriksdal som med sina fyra slott och stora grönområden erbjuder flera rödlistade arter, varav några har sin enda förekomst i Sverige här, ett hem.

Kungliga nationalstadsparken grundades av bland andra WWF och Förbundet för Ekoparken och invigdes 1995 av kung Karl XVI Gustaf.

Motståndet kring skapandet av Kungliga Nationalstadsparken och hotet om exploatering är ständigt närvarande, men WWF (som är en av de grundande organisationerna) arbetar oupphörligt för att öka de gröna ytorna och den biologiska mångfalden. Deras mål är att nybyggnationer inte ska beviljas i eller intill parken och att parkområdet ska restaureras, att det ska värnas mer om grönområden generellt, och om Kungliga Nationalstadsparken i synnerhet.

Lär dig mer om Kungliga Nationalstadsparken i den nya videon som tagits fram som en del i 25-årsfirandet här!

Kolla också in Ä’ke det gudomligt – Ett år i Stockholms ekopark på SVT Play eller läs mer om Kungliga Nationalstadsparken här!