Grönt Kulturarv presenterar nya sorter

Våren 2021 utökas Grönt kulturarvsortimentet med fyra nya sorter – bourbonrosen Rosa (Bourbon-gruppen) ’Pipar Hans’ från Västervåla, pepparroten Armoracia rusticana ’Wallen’ från Enköping, parklinden Tilia x europaea ’Övedskloster’ E från Övedskloster och parklinden Tilia x europaea KRISTINA® E (Eleonora PBR) från Färingsö.

Bourbonrosen Rosa (Bourbon-gruppen) ’Pipar Hans’ är en av de vackraste och mest lättodlade rosorna med de gammaldags buskrosornas allra bästa egenskaper. Sorten har påträffats på hundratalet växtplatser, från Skåne i söder till Ångermanland i norr. Rosen påminner något om ’Great Western’, men skiljer sig bäst från denna genom färre blommor på blomskotten, den ljusare röda och varmare blomfärgen, kronbladens något ljusare, silveraktiga undersida och det ofta något lägre växtsättet.

Parklinden Tilia x europaea ’Övedskloster’ är en hybrid mellan skogslind (Tilia cordata) och bohuslind (Tilia platyphyllos) och har länge odlats i Europa. ’Övedskloster’ liknar ’Zwarte Linde’ men grenarna har ett mer horisontellt växtsätt, vilket tillsammans med dess gråsvarta bark gör att trädet ger ett mörkare intryck än ’Pallida’. På sensommaren vänder ofta bladen undersidan utåt, vilket ger ett grått skimmer över kronan. ’Övedskloster’ kräver generösa växtbäddar med god och jämn tillgång på näring och markfukt och trivs sämre i kompakta, dåligt dränerade jordar.

Även parklinden Tilia x europaea KRISTINA® E är en hybrid mellan skogslind (Tilia cordata) och bohuslind (Tilia platyphyllos). ’Kristinalinden’ är Sveriges största lind med stamomfång på 980 cm och beskrivs som typträd för parklindar av ’Pallida’-typ. Den här linden föredrar fuktig, näringsrik- och mullhaltig jord, men klarar även torrare jord i stadsmiljö.

Alla sorter som saluförs under varumärket Grönt kulturarv® har en lång och väldokumenterad odlingshistoria i Sverige med traditioner, berättelser och lokala namn som sträcker sig tillbaka till 1940-, 50- och 60-talet.

Mer om de nya sorterna och hela Grönt kulturarvsortimentet finns att läsa om här!