Konferera om hållbara och lockande utomhusmiljöer

kommunal utemiljöUnder oktober ordnas två olika konferenser om hållbara och lockande utemiljöer.

  • Kommunal park- och utemiljö som lockar medborgarna, den 4–5 oktober i Stockholm. Konferensen handlar om hur det går att skapa attraktiva gröna miljöer som engagerar medborgarna samtidigt som kommunen måste säkerställa ett resurseffektivt och hållbart underhåll. Exempel från olika kommuner samt experters tips om växtval och underhåll. Läs mer och anmäl dig här.

 

  • Fritids- och idrottsmiljöer, den 20–21 oktober i Stockholm. Ur programpunkterna:

Fritids- och idrottsplanering för att bemöta ungdomarnas nya vanor och intressen, Tillgängliga näridrottsplatser – så ökar du spontanidrotten och lockar till ökad fysisk aktivitet, Fritids- och idrottsaktiviteter som attraherar tjejer och samtidigt får dem att trivas och Framtidsspaning och forskning kring våra fritids- och idrottsmönster. Läs mer och anmäl dig här.