Hälsa och social hållbarhet på Elmiadalen

Den 29-30 juni kan du ta del av den digitala mötesplatsen Elmiadalen. Programpunkter som samhällsutveckling, hälsa och social hållbarhet, kompetensförsörjning, internationell samverkan och möjligheterna med ny teknik varvas med musik och underhållning i syfte att ta till vara på den breda erfarenhet och innovationskraft som finns i Sverige. Relevanta frågor kommer att belysas, diskuteras och debatteras av representanter från näringslivet, organisationer och politiker.

Programmet är öppet och kostnadsfritt, och allt överskott går oavkortat till insamlingen Världens Barn. Mer information om Elmiadalen och programmet i sin helhet hittar du här!