I Örebro finns framtidens kontor

White Arkitekter i Örebro har utformat två nya kontorsbyggnader i modernaste slag och med fokus på medarbetarnas behov och välbefinnande. Källeruds park, beläget mellan city och parkområdet vid södra vattentornet, är en triangulär byggnad som ritats utifrån ett ökat behov av flexibilitet. Behovsanpassade utrymmen med såväl öppna kontorslandskap som individuella kontorsrum, konferensrum i flera storlekar och publika ytor som främjar socialt samspel har varit viktigt i båda projekten. Källeruds parks naturnära läge i kombination med en inglasad ljusgård i byggnadens mitt och en stor takterass ger ytterligare anpassbarhet.

I området vid resecentrum har Kexfabriken 2, som är den andra byggnaden, skräddarsytts av White Arkitekter i samarbete med Örebroporten utifrån hyresgästen Statistiska Centralbyråns behov. Utöver flexibilitet är hållbarhet ett ledord som går igen i båda projekten. Minskade hårdgjorda ytor ger plats åt mer växtlighet och kan utöver möjligheten till lugn och ro stärka det lokala ekosystemet. Läs mer här!