Inget ELCA Trend Award 2020

One of the winners in 2018: Green Dream.

Vartannat år ger ELCA, den europeiska organisationen för utemiljöbranschen, ut en utmärkelse – ELCA Trend Award. Ämnet är ”trendsättande” och Trädgårdsanläggarna i Sverige har tackat ja och är ansvariga för ELCA Trend Award 2020. Uppdraget är kort beskrivet att ta fram 5–6 relevanta projekt med fokus på “Inverkan av grön miljö på människors hälsa för välbefinnande och lärande”.
– Vi var ju så stolta över att ELCA Trend Award 2020 skulle arrangeras av Trädgårdsanläggarna och komma från Sverige denna gång. Men, eftersom GaLaBau inte kommer att äga rum i år, kan vi inte fortsätta med organisationen av ELCA Trend Award 2020, berättar Kenneth Lundin, Trädgårdsanläggarnas representant i ELCA (European Landscape Constructors Association).

Förhoppningen är nu att GaLaBau kommer att kunna organiseras igen 2022.
– Det är en ny möjlighet där vi nu har frågan om vi kan flytta denna tävling till 2022. Jag kommer också att hålla kontakten genom ELCA-presidiets möten för att förbereda och organisera allt optimalt fram till 2022. ELCA tackar oss för allt arbete som redan gjorts i förberedelser, säger Kenneth Lundin som vidare rapporterar att ELCA också arbetar med att se över effekterna av Corona samt vad ELCA kan göra för att underlätta för branschen och dess företag på kort och lång sikt.

Ett brev har skickats till EU- kommissionen och Frans Timmermans som bland annat beskriver att branschen har genomgått en stor förändring de senaste åren. ”Vi arbetar inte enbart längre med visuella lösningar, utan arbetar aktivt med att den gröna miljön ska vara en naturlig lösning för klimatutmaningen, absorbera koldioxid samt för att öka den biologiska mångfalden och människors välmående. ELCA kommer att finnas på plats under European Green Week och medverka i programmet, och hoppas där att få gehör och presentera våra idéer, få kontakter samt dialoger och samarbeten för att få ett grönare Europa.”