Inhemska träd viktiga för insektslivet i staden

Vilken sorts träd man planterar – inhemska eller icke-inhemska – har stor betydelse för insektslivet i en stad, visar en ny studie från Lunds universitet. Betydelsen är större än vad forskarna tidigare trott, enligt studien, som har utförts i Malmös parker.
– Vi kan visa att den här effekten är stark och en viktig faktor att räkna med. Samtidigt är den förhållandevis lättåtgärdad – det räcker att man ökar andelen inhemska träd i staden. Vi undersökte parker, och där håller faktiskt inte argumentet man brukar använda för att plantera icke-inhemska trädarter, nämligen att de ska tåla en hård urban miljö. I parkerna finns en möjlighet att välja mer fritt bland arter, säger Johan Kjellberg Jensen, doktorand på Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) och Biologiska institutionen vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

En viss osäkerhet finns kring resultatet eftersom forskarna enbart har undersökt en stad, under ett år. Fler och längre studier behövs, enligt Johan Kjellberg Jensen, som hoppas att studien kan inspirera till en utveckling av metoder för att säkerställa ekosystem i staden.

Forskningsresultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Ecological Applications och kan läsas i sin helhet här!

Inhemska träd är till exempel ek, bok och björk. Här plataner, en icke-inhemsk art, i Slottsparken i Malmö.
Fotograf: Anna Maria Erling.