Innovativa idéer sökes till nytt projekt

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan akademi, kommun och näringsliv för att utveckla framtidens grönområden. Nu söker man samarbetspartners för att testa nya hjälpmedel och arbetssätt på ett antal testbäddar i Göteborg. Alla aktörer och idéer kring hur framtidens grönytor ska skötas mer hållbart välkomnas. I Slottsskogen och Trädgårdsföreningen har man redan smygstartat testverksamheten genom att bland annat installera gräsklipparrobotar och sensorer för att mäta salthalt och fuktighet i jorden.

Förhoppningen är att man på sikt ska kunna applicera ett behovsbaserat arbetssätt grundat på de data som samlas in istället för det nuvarande frekvensbaserade arbetssättet. Tre fokusområden har specificerats – hållbarhet, effektivitet och rekreationsvärde. Här kan du läsa mer om projektet! Kolla också in filmen Hållbara Smarta Parker – ny testbädd i Göteborg.