Inspirationsbok följer med nästa tidning

Nu är Vestres inspirationsbok och produktkatalog för i år ute, där det bland annat finns inspiration om hur man kan skapa sociala mötesplatser för ökad gemenskapskänsla. Denna bok följer med som bilaga i nästa nummer av Tidningen Utemiljö, som kommer ut den 15 mars.

Vill du läsa den redan nu kan du ladda ner den härifrån.