Kenneth Lundin rapporterar från Företagarna – Branschförbundens representantskap

Branschförbundens representantskap Företagarna har haft en innehållsrik period med många viktiga politikerkontakter och dialoger med medlemsföretag. Läget är mycket ansträngt inom de flesta branscher och vi ser tydligt att det behövs ytterligare stödåtgärder, snabbt. Företagarna jobbar därför hårt med att efterlysa åtgärder, till exempel att få till ett kostnadsstöd baserat på omsättningsminskning kopplad till Corona-pandemin till de företag som drabbats hårdast och jobbar här på bred front både inom regeringen inklusive liberalerna och centerpartiet samt oppositionen.

Den 12 maj medverkade jag på ett branschförbundsmöte där vi hade besök av inrikesminister Mikael Damberg som föredrog om brott mot företag och läget i Sverige följt av en frågestund. Vi har även lämnat Trädgårdsanläggarnas svar gällande branschförbundens inspel till Företagarnas remissvar avseende Valideringsdelegationens slutbetänkande/statliga utredning. Det var mycket uppskattat från deras Malin Påhls Hansson som är Företagarnas Näringspolitiska expert – med ansvar för kompetensförsörjning och digitalisering.

Vi fick ett tack för vår återkoppling, att vi tagit oss tid att dela våra erfarenheter och klokskap med dem. De tar med vårt medskick till organisationen och ska även se till att baka in våra medskick så bra som möjligt.

– Kenneth Lundin, styrelsemedlem i Företagarna – Branschförbundens representantskap