Konferens om framtidens lek- och utemiljöer för barn och unga

Den 27–28 mars arrangerar Abilitypartner en nationell konferens om framtidens lek- och utemiljöer för barn och unga. Det blir föreläsningar av bland andra Märit Jansson, docent och universitetslektor på SLU, Janne Wahlstedt, säkerhetschef på HAGS, och Cecilia Boldemann, docent på institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet.
Ur innehållet:

  • Så bygger vi en stad för barn och unga, från planering till gestaltning
  • Så hittar du balansen mellan säkerhet och utmaning i utformandet av barns utemiljöer
  • Sambandet mellan utemiljöer och barns utveckling – senaste forskningen
  • Hur tar vi på bästa sätt vara på befintliga ytor och skapar naturliga lekmiljöer i staden

Läs mer om programmet och anmälan här!

OBS att det är rabatt på konferensavgiften vid tidig anmälan!