Konferens om lek- och utemiljöer för barn

Hur skapas lekmiljöer som är inspirerande och utvecklande, men också säkra? Det är något som kommer att diskuteras under konferensen Barns lek- och utemiljöer i Stockholm den 9–10 november. Programpunkterna handlar bland annat om utemiljöns yta och dess betydelse för barns utveckling, att planera ungas utemiljö i staden och att lyckas med utemiljöer som lockar äldre barn. Under konferensens andra dag är det en workshop på temat ”Så får du en utmanande utemiljö och säkerhet att gå ihop”.lekplats gbg

Här kan du läsa mer.