Konferens om ny- och ombyggnation av förskolemiljöer

Bygg förskola

 

Den 21–22 september ordnas en konferens om ny- och ombyggnation av förskolemiljöer. Några av programpunkterna:

  • Hur ska arkitektur och pedagogik samspela för att skapa en god förskolemiljö?
  • Hur blir utemiljön en del av det pedagogiska rummet?
  • Framtidens förskola – att bygga läromiljöer med framtiden som uppdragsgivare

Här finns mer information om konferensen och möjlighet att anmäla sig. Konferensen är i Stockholm.