Kostnadsfritt webbinarium och filmer om hållbar omställning av barns utomhusmiljöer

Den 8 februari klockan 15.00–15.45 är det dags för ett webbinarium som SMULLE arrangerar. Temat är Samverkan och kommunikation som möjliggörare för hållbar omställning av barns utomhusmiljöer – utmaningar och lösningar. Målgrupp är tekniska förvaltningar, fastighetsbolag, grönyteskötsel- och anläggningsföretag, miljösamordnare, landskaps- och trädgårdsarkitekter, rektorer, förskollärare, lärare och kommunpolitiker.

Deltagande är kostnadsfritt, men anmälan krävs. Anmäl här.

På SMULLE:s hemsida finns filmer om hur man kan använda och utveckla mångfunktionella utemiljöer i den pedagogiska verksamheten.

SMULLE ingår i Håll Sverige Rent.

Bild: Adobe stock