Kurs om blågrön infrastruktur i städer

Scandinavian Green Roof Institute i samarbete med Edges arrangerar kursen Grön Blå Svart Grå, som fokuserar på den blågröna infrastrukturen i våra täta städer. Vilka systemlösningar finns? Hur kan de användas på bästa sätt? Kursen äger rum i Uppsala den 27–28 april.

Anmälan stänger 14 Mars. Begränsat antal platser!

Mer info och länk till anmälan finns här.