Lär dig mer om 3–30–300-regeln

Känner du till 3–30–300-regeln? Den står för ett nytt sätt att tänka kring grönytor och stadsplanering och innebär att

3 träd ska synas från alla hem

30 procent trädkronstäckning ska finnas i alla bostadsområden

300 meter – längre än så ska ingen ha till närmaste park eller grönområden

Den 1 mars anordnas en kurs om denna regel och hur den kan implementeras. Kursen riktar sig till alla som är intresserade av gröna städer, stadsplanering, träds ekosystemtjänster eller som vill ha ytterligare argument för trädplanteringar. Här kan du läsa mer och anmäla dig till kursen, som arrangeras av Naturebased solutions institute.

Tidningen Utemiljö kommer att skriva mer om 3–30–300-regeln i kommande nummer av tidningen.