Lär dig nytt på Stångby Akademi

Stångby akademi erbjuder bland annat behovsanpassade kurser. I början av 2022 har de en hel del kurser och seminarier att erbjuda. Till exempel Buskarnas återtåg, Taklandskap – grönytor på bjälklag, Kvalitetsbedömning av växter samt Våga ta greppet om rosorna. Läs hela programmet här. Och mer om Stångby Akademi här.