Seminarium om platser för lek

Svenska lekplatser har utformats och utvecklats sedan slutet av 1800-talet. Den 26 oktober anordnas ett seminarium i Alnarp med fokus på platser för barns lek. Hur ser de ut idag? Vilka idéer och föreställningar formar dem? Vad är de för slags platser? Vilken utformning ska de ha och vilka möjligheter till utveckling finns det inför framtiden?

På seminariet presenterar forskare från SLU, Stockholms universitet och Luleå tekniska universitet sina rön och tankar. Syftet med seminariet är att bidra till en förnyad diskussion om lekplatser och skapa dialog mellan forskare och praktiker. Mer information om seminariet samt anmälan finns härbarn på lekplats