Lek i Nangijala i Oxie

I november invigdes den nya temalekplatsen Nangijala i Hanehögaparken i Oxie i Malmö. Lekplatsen har Bröderna Lejonhjärta som tema och tar besökaren med på en tur i Nangijala. Gårdshusen är omgivna av körsbärsträd och här kan barn och andra leksugna hämta vatten från brunnen, baka kakor i sandlådan och hälsa på hönsen. Intill ligger en stenlagd bäck och en bro som leder en vidare mot en gemensam fikaplats.

Foto: Malin Magnusson

Till sommaren ska man härifrån kunna ta sig över blommande ängar tillbaka via klätterstolpar till gårdshusen. Hästar, ett utkikstorn, en grotta och ett berg med snåriga buskar och en drake är andra element på lekplatsen.

Konceptet har tagits fram i samarbete med Astrid Lindgren AB och i dialog med förskolebarn och grundskolebarn i Oxie, helt i Astrid Lindgrens anda och syn på barnperspektivet. Projektledare var Malin Magnusson på Malmö stad.

– Våra temalekplatser brukar vara väldigt populära, säger Agneta Sallhed Canneroth, enhetschef Stadsmiljöenheten, Malmö Stad. Vid invigningen i november deltog både förskolor och andra skolor i närheten och det var riktig fart på barnen!

Det är framför allt Malin Magnusson som har skött kontakterna med Astrid Lindgren AB, men Agneta Sallhed Canneroth berättar att företaget hade en hel del förbehåll och krav som måste uppfyllas för att Malmö skulle kunna få bygga den allra första temalekplatsen med Astrid Lindgren-tema.

– Vi hade en mycket positiv dialog med Astrid Lindgren AB. De är mycket måna om att det ska uppfattas rätt – inget av detta stod i strid med våra ambitioner. De var med på invigningen och ska försöka komma tillbaka i april-maj när körsbärsträden blommar, säger hon.

Ina Söderbäck är ingenjör i Malmö stad och en av dem som jobbat tätt med Malin Magnusson under anläggningsarbetet.

– Vi är väldigt nöjda med slutresultatet. Min uppfattning är att den inledande dialogen med Astrid Lindgren AB och dialogen med skoleleverna samt att vi tog in en scenograf i ett tidigt skede, har resulterat i att vi fick en tydlig grund att utgå ifrån. Vi hade inne en konsult från WSP som gjorde detaljprojekteringen tillsammans med Malin Magnusson. Dialogen med Astrid Lindgren AB har fortsatt men utan några större problem under projekteringen. Ritningsunderlagen som togs fram har använts av PEAB som skötte anläggningsarbetena tillsammans med en extern snickare. Delar av utrustningen är prefabricerad hos olika leverantörer som PEAB har anlitat.