Lingdagen flyttas till 12 maj

Landskapsingenjörsdagen, Lingdagen, är en branschmässa/arbetsmarknadsdag som landskapsingenjörsstudenterna brukar hålla i februari varje år på SLU Alnarp. Årets Lingdag har flyttats fram till den 12 maj. Information om anmälan och ev ytterligare ändringar av planeringen publiceras på landskapsingenjörerstudenternas hemsida.