Loggor ändras för att uppmärksamma förlust av biologisk mångfald

I dag är det den internationella dagen för världens djur- och växtliv, ”World Wildlife Day”. För att uppmärksamma förlusten av biologisk mångfald tar då företag och organisationer runt om i världen bort natur, djur och växter från sina logotyper. Det är därför Naturskyddsföreningens logga just i dag ser ut som på bilden. Läs mer på deras hemsida.