Lyckat åtgärdsprogram kan rädda humlepälsbiet

Humlepälsbiet, som länge varit utrotningshotat i Sverige, trivs bäst i lerjord. Lerfogar i stenmurar eller husväggar av soltorkat tegel utgör bra livsmiljöer för det humleliknande lilla biet som sedan 2014 omfattas av Naturvårdsverkets Åtgärdsprogram för hotade arter. Antalet boplatser har fördubblats och under 2020 ökade antalet bobyggande honor till 476 individer, vilket är en ökning med 30 procent på bara ett år.

Bland de viktigaste åtgärderna med ett tydligt resultat är Länsstyrelsen Skånes samarbete med Österlens byggnadshantverk där man utvecklat mobila bihotell. En noga vägd blandning av lera och sand har blivit populära bon där biet etablerat bogångar med yngelceller. Fantastiska nyheter för humlepälsbiet som nu flyttats ned från den högsta hotkategorin till den näst högst på den nationella rödlistan. Läs mer här!