Lyssna på hedersdoktorers föreläsningar!

Fredagen den 4 oktober föreläser SLU:s nya hedersdoktorer. En av dem av Helena Bjarnegård, riksarkitekt och agronomie hedersdoktor. Hennes föreläsning äger rum kl 9.00 i Loftets hörsal på SLU Uppsala. Följ länken här för mer info!