Malmö godkänner ny klimatstrategi för byggbranschen

Kommunstyrelsen i Malmö godkände den 9 december den strategi för klimatneutralt byggande som stadsbyggnadsnämnden tagit fram. Syftet är att ställa om byggindustrin, som i nuläget står för drygt 20 procent av Sveriges klimatpåverkan. För att nå de övergripande klimatmålen krävs därför att vi ändrar hur vi planerar och bygger våra städer. Man ser över alla delar av stadsutvecklingsprocessen, från upphandling och beställningar till byggande och förvaltning för att uppnå ett klimatneutralt Malmö år 2030.

Godkännandet av strategin främjar Malmös ambition att bli Sveriges klimatsmartaste stad.
Läs mer här eller på Malmö stads hemsida!