Malmö uppmärksammar träden i internationellt initiativ

Malmö stad uppmärksammar träden i det internationella initiativet #TreeTags som tagits fram för att visa trädens värde. Skyltar har hängts upp på 15 träd i staden med information om vilken nytta de gör. Siffror på hur mycket syre trädet producerar och hur stor mängd koldioxid trädet lagrar per år är några av de fakta som finns med.

Utöver de ekosystemstjänster träden erbjuder vill man också påminna om grönskans skönhet, och uppmanar Malmöborna att fotografera träden och posta på sociala medier med taggen #treetag. Några av platserna där du hittar träden är Gustav Adolfs torg, Möllevångstorget och i Folkets park. Läs mer här!