Markmålningar ska locka fler att cykla

I sommar pryds cykelbanan längs Rudbecksgatan i centrala Örebro med konst. Region Örebro län har i samverkan med Open Art valt ut två platser längs cykelstråket mellan centrum och universitetet där man vill bjuda stadens cyklister på nyskapad konst. Open Art, som har många års erfarenhet av gatukonst, ser konsten som en självklar katalysator i hållbarhetsarbetet. Det är ännu hemligt vilka konstnärer som fått uppdraget, men de är väletablerade på den internationella konstscenen och har även i tidigare verk lyft teman kring klimatfrågan.

Satsningen är en del i EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan som drivs med stöd av bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Biodriv Öst. I Örebro län delfinansieras projektet även av Örebro kommun, länsstyrelsen i Örebro län, Örebro universitet, Karlskoga kommun och Kumla kommun. Vid sidan om konsten arbetar man inom projektet bland annat med testcyklister av el- och vikcyklar. Förhoppningen är att markmålningarna, tillsammans med en cykelaktivitet för företagen längs sträckan, ska bidra till ett levande och kreativt stadsrum och på så sätt inspirera fler att cykla. Läs mer här!