Maskiner visas på olika ställen i landet

Under oktober månad kommer Maskinparken att hålla maskinvisningar av park- och gatuvårdsmaskiner på ett flertal ställen: den 4 oktober i Kinna, 5 oktober i Göteborg, 6 oktober i Jönköping, 12 oktober i Mjölby, 13 oktober i Stockholm, 19 oktober i Västerås, 20 oktober i Karlstad samt 25 och 26 oktober i Malmö.

Läs mer här!