Masterseminarier i landskapsarkitektur på Ultuna juni 2019

Fortfarande finns chansen att gå på några av masterseminarierna på SLU Ultuna nu i juni. Imorgon 19 juni och torsdag 20 juni kan du lyssna till studenter i landskapsarkitektur på Ultuna.

19 juni kl. 15.00-16.30 i rum Trädgården
Linnéa Gustafsson – Blasieholmen får liv på nytt – Ett gestaltningsförslag och analys baserat på teorier för hållbar stadsutveckling.

20 juni kl. 10.00-11.30 i rum Öjebyn
Ebba Svenzén och Josefin Folke – Välkommen in – Ett gestaltningsförslag för ett torg och stråk i studentområdet Rackarberget i Uppsala.

Fler har presenterat sina examensarbeten i juni. Läs mer här!