Naturvårdsverkets guide för säker avfallshantering av invasiva arter

Tidigare under hösten publicerade Naturvårdsverket en guide för säker avfallshantering och hantering av jordmassor för att undvika spridning av invasiva växter. Bland arterna som listas som invasiva främmande arter finns Parkslide, Ballongranka, Bredloka, Kamslinga och Sidenört.

Det är förbjudet att importera, sälja, byta, odla, transportera, använda och hålla levande exemplar av dessa arter.

Främst riktar sig guiden till dig som arbetar med bekämpning av invasiva arter, äger en fastighet/har trädgård, arbetar inom avfallsbranschen, inom byggsektorn och flyttar jordmassor, eller på kommun eller länsstyrelse. Vilka arter som omfattas, vilka förbud och metoder för avfallshantering som gäller samt specifika råd och bestämmelser beroende på inom vilket fält du verkar finns att tillgå här!