”Neighbourhoods of tommorrow” – ny rapport av Sweco

Att kombinera den allt snabbare urbaniseringen med social distansering och klimatarbete är inte en helt enkel ekvation, men en ny studie från Sweco visar på möjliga lösningar. De menar att man med riktade klimatinsatser kan skapa områden där arbetsplatser, boendemiljöer och grönytor alla får plats, och faktiskt kan dra nytta av varandra.

Lindholmspiren vid Göta älv lyfts som ett positivt exempel där hållbarhet och hälsa står i fokus. Generösa gårdsytor med växter och en lounge vid varje entré ger möjlighet till möten och socialisering i en behaglig miljö och med säkert avstånd.

Sweco trycker på vikten av tillgänglighet och grönytor liksom effektiv och flexibel markanvändning där en och samma yta gärna får ha flera funktioner. Läs hela Swecos rapport – ”Neighbourhoods of tommorrow” här!