Nio svenska städer signerar Klimatkontrakt 2030

Idag signerar nio svenska städer ett nytt svenskt klimatavtal, Klimatkontrakt 2030. Kommunledningarna i Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö har tillsammans med Viable Cities tagit fram det nya kontraktet med mål att bli klimatneutrala till 2030. Kontraktet blir en handling genom vilken investeringar i forskning, innovation och implementering av klimatpositiva förändringar regleras.

Utöver kommunledningen i respektive stad signeras kontraktet på nationell nivå av generaldirektörerna för svenska offentliga myndigheter: Robert Andrén, Energimyndigheten; Darja Isaksson, Vinnova och Ingrid Petersson, Formas. Under The European Viable Cities Day vill man dela kunskap om städers roll i att närma sig EU:s klimat- och hållbarhetsmål. Man vill också utforska hur svenska städer kan möta utmaningar vad gäller hållbarhet och hur Viable Cities kan stötta och accelerera utvecklingen. Läs mer här!