Nominera gröna tak-projekt!

Senast den 31 december ska nomineringar på projekt ha kommit in inför Green Roof Award.

Priset ska inspirera till nya gröna tak och öka medvetenheten om fördelarna med gröna tak. Läs mer och hitta länk för nominering här.