Nordisk kongress i Finland 2022

Kenneth Lundin, som återigen är president i Nordiskt Presidium (samarbetsorgan för de nordiska ländernas branschorganisationer inom Trädgårdsanläggning) rapporterar från presidiets senaste digitala teamsmöte den 8 juni:

”På mötet gick vi bland annat igenom den Nordiska konferensen som genomfördes i Oslo hösten 2019. Vi kan konstatera att vi har fått enormt positiv återkoppling på konferensen där vårt fokus och tema var hållbarhet och där vi bland annat besökte ’världens första’ utsläppsfria byggarbetsplats med till exempel eldrivna grävmaskiner.”

På grund av Covid–19-situationen tog presidiet också beslutet att flytta fram nästa gemensamma Nordiska konferens, som ska bli i Finland, från 2021 till 2022.