Nu blir Sverige en del av iNaturalist-nätverket

iNaturalist samlar naturälskare och artintresserade över hela världen online. Syftet är att öka intresset kring, och bli fler som vill bevara, naturen. Och sedan den 20 maj finns nu alltså nätverket, vars svenska nod sköts av SLU Artdatabanken, tillgängligt i Sverige.

SLU Artdatabanken står bakom Artportalen som är ett väletablerat rapporteringssystem som dagligen används i svensk naturvård. De har också tagit fram Sveriges rödlista. Förhoppningen är att man genom iNaturalist-nätverket kan öka människors engagemang för naturen och skydda biologisk mångfald, exempelvis genom att extra känsliga arter som hotas av illegal jakt och kommersiell insamling skyddas genom att deras exakta position döljs i kartvisningar.

iNaturalist finns som app för såväl iOS som Android. Användaren kan enkelt ladda upp bilder på arter de sett i naturen och få hjälp med artbestämning av både automatisk bildigenkänning och av andra användare. Observationer som läggs in i iNaturalist blir tillgängliga för naturvård och forskning runt om i världen bland annat via Global Biodiversity Information Facility (GBIF) och i Sverige även via SLU Artdatabankens tjänster. Arter från hela världen kan läggas in i iNaturalist. I en anpassad version för barn och unga, Seek, kan man genomföra uppdrag, samla medaljer och lägga in observationer utan att dela dem med andra. Läs mer här!