Sergelhusets takpark har fått pris

Varje år utser Scandinavian Green Infrastructure Association (SGIA) ett projekt som vinner The Green Roof Award. Bland flera gröna och hållbara tak korades Sergelhuset som vinnare i år.

Ur motiveringen:

Foto: Urbangreen AB

”Projektet är ett ombyggnadsprojekt där nya gröna lösningar har adderats på ytor där det tidigare fanns väldigt lite grönska. De nya vegetationssystemen är multifunktionella i ordets rätta betydelse och adderar värden för biologisk mångfald, dagvattenhantering och rekreation. Generellt är det svårt att inkludera gröna tak på existerande byggnader men det här projektet visar att det är möjligt att förvandla stora ytor till gröna med hög kvalitet”

Det är Vasakronan som är byggmästare för projektet, som stod klart för inflyttning under år 2020. Takpark och terrasser ritades av Karavan landskapsarkitekter och de utfördes och verkställdes av Urbangreen under åren 2019-2020.

Det går att nominera projekt för nästa Green Roof Award ända fram till den 30 november. Här, på Green Roof Institutes hemsida, kan du nominera och även läsa mer om tidigare vinnare.

Urbangreen skriver om projektet här.