Nu kan du ta del av Samhällsbarometern 2021

Hur har coronapandemin påverkat hur invånarna i Sveriges tolv största städer ser på sin stad? Enligt Samhällsbarometern skulle hela 81 procent rekommendera andra att bo i sin stad, jämfört med 71 procent enligt resultatet av motsvarande undersökning gällande 2019. Fler har vistats på hemmaplan under 2020, letat nya sammanhang och kvaliteter i vardagen, och därigenom omvärderat sin stad. I många avseenden har städerna utvecklats till det bättre vad gäller fokusområdena i undersökningen – stadsplanering, digitalisering och hållbarhet.

Fler är också stolta över sin stad, inte minst Umeåborna. 84 procent tycker exempelvis att det är enkelt att ta sig fram till fots och som cyklist. Umeå har ställt om till att bli en mer digital och hållbar stad. Dock visar årets Samhällsbarometer att det är färre invånare som tycker att stadens utformning har utvecklats i positiv riktning, jämfört med tidigare år. Helsingborg kniper tredjeplatsen totalt med en positiv utveckling som drivs på framför allt av digitaliseringen i staden. Men samtidigt som det blir smidigare att få hemleveranser och agera hållbart är det färre som upplever att nya bostadsområden bidrar positivt till stadsutvecklingen.

Här kan du ta del av den fullständiga rapporten!