Ny forskning om hur cellers tillväxt påverkas av synligt ljus

En ny metod för att observera på vilket sätt och varför synligt ljus bromsar cellers tillväxt har tagits fram av forskare från Göteborgs universitet i samarbete med fysiker och molekylärbiologer från Chalmers. Ljus, som är nödvändigt för livet på jorden, orsakar också cellskador och -död. Ljusutsatta organismer har utvecklat system för att motstå dessa toxiska effekter genom att begränsa ljusabsorptionen. Forskningens fokus var att undersöka genom vilka mekanismer dessa organismer skyddar sig.

Att ultraviolett ljus orsakar allvarliga skador är välbekant, men hur och varför synligt ljus skadar levande varelser är inte lika känt. I studien fann man att en särskild signaleringsmekanism, det cAMP-beroende proteinkinaset, är centralt för att celler ska kunna känna av och skydda sig från skador orsakade av synligt ljus. Kunskapen kan hjälpa oss förstå hur ljus påverkar många olika livsformer och bli en grund i vidare foskning. Läs mer här!