Ny plan för att öppna upp Växthustomten i Ängelholm

Ängelholms politiker har godkänt en plan för att inom några år öppna upp Växthustomten, som med sina hassellundar, ädelgranar, murkna stockar, tulpanträd och praktolvon ska bli tillgänglig för alla Ängelholmsbor. Det lummiga området vid Rönne å kommer bli den näst största parken i Ängelholm efter Hembygdsparken. Man vill bevara och utveckla parken för att ge invånare, föreningar, skolor och förskolor större möjlighet att aktivera sig i området.

Platsens olika naturtyper ger utrymme för en rad aktiviteter som enligt planen ska delas in i sju rum. Bland annat finns ett rum för odling, såväl i växthus som på odlingslotter. I ett annat anläggs en stor oval grönyta för gemenskap, yoga, utställningar och andra utomhusaktiviteter. Man tar också vara på, och lägger till, ett flertal ytor för lek. Skogspartiet mellan Sportstigen och Garvaregatan blir en plats för naturlek, och i trädgården planeras för en lekyta med en stor träbåt som barnen kan klättra på.

Arbetet inleds under 2021 och beräknas klart 2024. Läs mer här!