Nya råd mot parkslide

Naturvårdsverket har tillsammans med Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) tagit fram stödmaterial för alla som arbetar med eller är ansvariga för arbete mot invasiva växter. Det finns en version särskilt riktad till arbete i kommuner, och ett specialmaterial för arbete med grönytor/stadsplanering. Läs mer här.

Naturvårdsverket har också uppdaterat råden för bekämpning av parkslide. Mer info här.

I Tidningen Utemiljö nr 5, som kommer ut den 7 september, finns en artikel om hur grisar använts mot parkslide.