Nya utbildningar inom utemiljö

YrkesAkademin yrkeshögskola har nya utbildningar inom området utemiljö. Det är Beskärningshandledare, en kort distansutbildning med start i november och de längre utbildningarna träbyggnadsinstruktör för hållbart byggande samt arbetsledare hållbar grönyteförvaltning.

Läs mer om beskärningshandledarutbildningen här, om träbyggnadsinstruktörsutbildningen här och om arbetsledarutbildningen här.