Nytt pris instiftat av Svenska Träskyddsföreningen

Bryggorna i Skellefteå är ett av hittills sex tävlingsbidrag som nu har chansen vinna Träskyddspriset 2020.

Svenska Träskyddsföreningen har instiftat ett årligt Träskyddspris för att uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling i utemiljöer. Förhoppningen är att man genom att lyfta goda exempel ska inspirera fler till att uppföra stadsutvecklingsprojekt i trä. För att bli aktuell som pristagare ska man dessutom bland annat kunna visa hur man tagit till vara materialets tekniska såväl som estetiska egenskaper, att man arbetat med god arkitektur och funktion och att man strävar efter aktualitet och nyskapande.

Flera bidrag har kommit in, men det är inte för sent att nominera ditt projekt! Nomineringstiden löper ut den 9 augusti, och vinnaren utses under hösten 2020. Mer om detta längre fram!