Publika parker och stadsrum blir 18 april i Lund

Nu har datum för nästa års konferens Publika parker och stadsrum bestämts: det blir den 18 april, i Lund. Där kan du då möta branschkollegor, utställare, Moviumfolk och samarbetspartners från trakten.

Läs mer här!