Så påverkar klimatförändringar framtidens hem

Bopanelen 2030. Bild: Skanska.

Enligt Skanskas rapport Bopanelen 2030 tror en majoritet av svenskarna att nya krav kommer att ställas på nybyggnationer till följd av klimatförändringar. Att effektivisera boendes vattenförbrukning och bygga bostäder med gröna tak, solceller och luftkonditionering är några av de områden där svenskarna är överens om att en förändring kommer att ske.

Dagvattenlösningar och gröna innegårdar som absorberar vatten och minskar risken för översvämning är andra punkter rapporten berör. Att välja miljöcertifierade och hållbara bostäder är avgörande för många.

Hela sex av tio av de som deltagit i undersökningen tror att deras val av bostad bland annat kommer vara avhängt hur bostaden klarar såväl skyfall som extrem värme och kyla. Läs mer här!