Seminarium om jordhälsa och kompost

Vill du lära dig mer om jordhälsa, kompostte och kompost? Då kan Odla med naturens tre kursdagar vara något för dig. Med en blandning av teori och praktik kommer de vid tre seminariedagar att gå igenom sådant som hur jordhälsa påverkar växters vitalitet, hur man skapar god jordhälsa i olika system, hur mätning och analys kan gå till, hur man brygger och använder kompostte samt olika metoder för kompostering.

Kursdagarna är i Arild den 24 november, den 25 november och den 7 december 2021.
Kursavgiften är 1 800 kr per person och dag.

Läs mer här.

Foto: Adobe Stock