Sista chansen att nominera till Träskyddspriset 2021

Idag är sista dagen att nominera till Träskyddspriset 2021. Under 2020 delades priset ut för första gången. Då stod Skellefteå kommun som vinnare för att ha skapat möjligheter till naturnära fiske- och rekreationsupplevelser för alla.

På omkring tio platser runt om vid Skellefteå kommuns alla fiskevatten i sjöar, tjärnar och där älvarna mynnar ut i Östersjöns havsvatten finns det numera tillgänglighetsanpassade bryggor.

Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling, som Skellefteås, som görs med stil och med trä. Avsikten är att lyfta fram goda exempel som kan inspirera till att bygga mer med trä i stadsbyggnad. Läs mer här!

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion – stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta.
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaper används på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll.
  • Hållbarhet och miljö med ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val.
  • Träskyddskunskap framträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid.