Skärgårdsstiftelsen nyplanterar ekar på Södertörn

De mellan 150 och 250 år gamla ekarna i Häringe på Södertörn speglar många av våra svenska eklandskap. Eken, som har en stark kulturhistoria, bidrar till stor biologisk mångfald, vilket i sin tur stärker vårt ekosystem. Fler än tusen arter är kopplade till eken.

Det är inte ovanligt att ekar blir upp till 500 år gamla, och om de får ligga kvar när de dött kan de fortsätta att ha ett stort biologiskt värde i ytterligare några hundra år. En ek som planteras idag kan med andra ord vara värdefull för naturen och dess invånare i snudd på ett sekel framöver.

Delar av barrskogen i naturreservatet Häringe har på senare år behövts tas ner till följd av barkborreskador. Samtidigt har SLU vid en inventering kunnat konstatera att det råder stor brist på yngre ekskogar. Därför har Skärgårdsstiftelsen nu planterat in nya ekar, som förhoppningsvis kan bidra till ett fortsatt stort biologiskt och kulturhistoriskt värde i Häringe på Södertörn.

Vill du besöka Häringe eller lära dig mer om projektet? Läs mer här!