Skogsträdgårdsodling på distans med Färnebo folkhögskola

En skogsträdgård är ett ätbart ekosystem som ger frukt, bär, nötter och grönsaker. Den skapas med de naturliga ekosystemens stabilitet och produktionsförmåga som förebild. Att anlägga en skogsträdgård innebär en aktiv insats för den biologiska mångfalden, har ett positivt klimatavtryck, minskar importberoendet av livsmedel och skapar en fördjupad relation mellan odlaren och de lokala ekosystemen.

Kursen Skogsträdgårdsodling i praktiken vänder sig till dig som redan är i gång med eller vill påbörja ett skogsträdgårdsprojekt. Under kursen, som hålls på distans och halvfart med fem fysiska träffar, får du fördjupa dina kunskaper och kan samtidigt utbyta erfarenheter med andra odlare. Efter kursen ska deltagarna kunna anlägga, utveckla och ta hand om egna eller andras skogsträdgårdar samt behärska grunderna i de olika teknikerna som ingår i skogsträdgårdsodling. Läs mer och anmäl dig här!