Staden vid parken vann Planpriset

Vid Arkitekturgalan i Göteborg delades Planpriset ut till Borås Stads stadsbyggnadsprogram Staden vid parken. Staden vid parken beskriver hur Viskans park är tänkt att gå genom staden, vilka fördelar det finns med att bygga en lång park och hur det är tänkt att parken ska byggas.

Stadsbyggnadsprogrammet visar bland annat hur det är tänkt att den långa Viskans park ska byggas genom i princip hela staden.

Planpriset har delats ut årligen sedan 1992, och går till ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga inom fysisk planering.

Läs mer här!

Del av den planerade Viskans park i Borås.