Svenska kyrkans första klimatstig är färdig

Klimatängeln Pax och biet Pollinis. Foto, illustration och montage: Emma Johansson.

Svenska kyrkan har nyligen antagit en färdplan för klimatet. Som ett resultat av detta har Svenska kyrkans första klimatstig färdigställts. Den finns på Skara stifts skogsfastighet på Torsö vid stiftsreservatet Tjäderåsen utanför Mariestad och har som syfte att sprida kunskap och engagemang om klimatet.

Klimatstigen, som är 2,3 kilometer lång, är i första hand tänkt för barn i tioårsåldern men passar alla åldrar. Under vandringen får man lära sig mer om klimatet, naturen och sin egen påverkan och roll. Det finns också olika uppgifter för barn att utföra och barnen kan även utforma egna klimatlöften. Som guider längs stigen finns klimatängeln Pax och biet Pollinis.

På Skara stifts hemsida för Klimatstigen finns en film som berättar mer om stigen och vad man kan göra där. Läs mer här!